Poplatky a ceny

Dva typy kurzů

I letos nabízí olomoucká Letní škola možnost absolvovat kurzy češtiny pro cizince ve dvou formách – plné a redukované, dle individuální volby samoplátce: 

(1) čtyřtýdenní kurz: 22. 7. – 20. 8. 2017
(2) dvoutýdenní (zkrácený) kurz: 22. 7. – 6. 8. 2017

Poplatky a ceny pro samoplátce

Poplatky jsou stanoveny ve dvojí měně: v eurech (EUR) a v českých korunách (CZK).

(1) čtyřtýdenní kurz: 22. 7. – 20. 8. 2017

EUR

CZK

Obligatorní

30 EUR

 

Administrativní poplatek:

  30

     810

Kurzovné:

800

21 600

Fakultativní (nutno vyznačit v přihlášce)

 

 

Ubytování (dvoulůžkový pokoj):

280   230

  7 560    6 200

Individuální ubytování:

450   290

12 150    7 750

 

 

 

 

(2) dvoutýdenní kurz: 22. 7. – 6. 8. 2017

EUR

CZK

Obligatorní

30 EUR

 

Administrativní poplatek:

  30

     810

Kurzovné:

400

10 800

Fakultativní (nutno vyznačit v přihlášce)

 

 

Ubytování (dvoulůžkový pokoj):

140   115

3 780    3 100

Individuální ubytování:

225   145

6 075    3 875

 

 

 

Ad stipendisté: Výše uvedené položky (kurzovné, ubytování v dvoulůžkovém pokoji) a stravování jsou stipendistům MŠMT ČR hrazeny v rámci stipendia.

Ad samoplátci: Kurzovné lze redukovat pouze v ojedinělých a odůvodněných případech (např. nenadálá nemoc, operace…), a to pouze u čtyřtýdenní formy kurzu (!) a poměrně dle počtu absolvovaných dnů, nejvýše však o 30 % z původní částky kurzovného. Objektivní důvody pro redukci kurzovného musejí být známy před započetím kurzu a podány písemnou formou k rukám ředitele LŠSS. Redukce kurzovného závisí na rozhodnutí ředitele LŠSS a netýká se administrativního poplatku.
Cenu za ubytování redukovat nelze.

 

Platební údaje

Cenu kurzovného a ostatních služeb plaťte prosím bankovním převodem na účet, nejpozději do 30. června 2017.

Platbu lze uhradit buďto v eurech (EUR), nebo v českých korunách (CZK). Pozor: Každá měna má svůj samostatný bankovní účet: platby v eurech proto zasílejte na euroúčet, platby v českých korunách na korunový účet. Bankovní poplatky spojené s finanční transakcí hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč.

Majitel účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa majitele účtu: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
   
Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Adresa banky: Třída Svobody 14, 772 14 Olomouc, Česká republika
EURO účet (platby v EUR)

č.ú.: 43-3855090287/0100
variabilní symbol: 21820012
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
účel platby: LSSS FF UP

korunový účet (platby v CZK)

číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 21820012
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód: KOMBCZPP
účel platby: LSSS FF UP

Důležité upozornění:
Uveďte při finanční transakci všechny platební údaje včetně účelu platby a variabilního symbolu - slouží k identifikaci platby!
Bankovní poplatky spojené s finanční transakcí hradí v plné výši plátce, tj. student-uchazeč. Jejich výše se může v jednotlivých zemích a bankách lišit, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a uhraďte je v plné výši.

 

Slevy pro samoplátce 31. ročníku LŠSS FF UP 2017

Letos poskytujeme studentům-samoplátcům dva typy slev, a to pro obě formy kurzů:

  • SLEVA 1 - 30 EUR nebo 810 CZK na osobu z kurzovného
    - při zaplacení všech poplatků spojených s účastí na kurzu do 31. května 2017.
  • SLEVA 2 - 50 EUR nebo 1350 CZK na osobu z kurzovného
    - pro naše bývalé studenty, kteří se zúčastnili kurzů LŠSS FF UP v letech 2006–2016 (ať už jako samoplátci, nebo stipendisté MŠMT)

Pozor: Oba typy slev lze sčítat.

Nutné podmínky:
Pro nárokování slevy je bezpodmínečně nutné splnit jednak podmínku uvedenou u daného typu slev, jednak aby student zaplatil bankovní poplatky spojené s transakcí (viz výše informace o platbě), jinak nelze slevy udělit.